Champions : Judo


Beka Gviniashvili


Zebeda Rekhviashvili


Varlam Liparteliani


Vazha Margvelashvili


Lasha Shavdatuashvili


Or Sasson


Audrey Tcheuméo


Marie-Eve Gahié


Walide Khyar

JUDO - biographie Khasan Khalmurzaev

Khasan Khalmurzaev