champions : Judo


BEKA GVINIASHVILI


ZEBEDA REKHVIASHVILI


VARLAM LIPARTELIANI


VAZHA MARGVELASHVILI


LASHA SHAVDATUASHVILI


OR SASSON


AUDREY TCHEUMÉO


MARIE-EVE GAHIE


WALIDE KHYAR

JUDO - biographie Khasan Khalmurzaev

KHASAN KHALMURZAEV